آزمون تامين نيروي شركت فني مهندسي طيف افشان طرف قرارداد با شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي
تیرماه 1398
  
از روز یکشنبه مورخ 12 / 03 / 1398
لغایت دوشنبه مورخ 10 / 04 / 1398
ثبت نام
از چهارشنبه مورخ 12 / 04 / 1398
لغایت پنجشنبه مورخ 13 / 04 / 1398
ویرایش اطلاعات
از روز سه شنبه مورخ 18 / 04 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 19 / 04 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 21 / 04 / 1398
تاریخ آزمون
داوطلب محترم قبل از ثبت نام در سایت موارد ذیل را دقت نمایید.
1-مطالعه کامل دفترچه راهنما ی آزمون
2-واریز مبلغ  470000 ریال(چهارصد و هفتاد هزار ریال) بابت هزینه شرکت در آزمون به حساب  0106415034002 بانک ملی به نام شركت فني مهندسي طيف افشان  و بهمرا ه داشتن اسکن فیش واریزی با فرمت JPG و با حجم کمتر از 100 کیلو بایت
3-بعد ثبت نام در رشته شغلی مورد نظر منابع مربوطه را دانلود نمایید.
صفحه نخست آزمون
راهنمای آزمون
مشاهده اطلاعات ثبت شده
مشاهده وضعیت پذیرش
دریافت کارت ورود به جلسه
بازیابی کد پیگیری