آزمون تامین نیرو شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد با
شرکت توزیع نیروي برق مازندران
انجمن صنفی پیمانکاران برق استان مازندران
خرداد 1397
  
از روز شنبه مورخ 15 / 02 / 1397
لغایت پنجشنبه مورخ 03 / 03 / 1397
ثبت نام
از شنبه مورخ 05 / 03 / 1397
لغایت یکشنبه مورخ 06 / 03 / 1397
ویرایش اطلاعات
از روز سه شنبه مورخ 08 / 03 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 09 / 03 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 11 / 03 / 1397
زمان آزمون
داوطلب محترم قبل از ثبت نام در سایت موارد ذیل را دقت نمایید.
1-مطالعه کامل دفترچه راهنما ی آزمون
2-واریز مبلغ  300000 ریال بابت ثبت نام به حساب  0220158905006  نزد شعبه بانک ملی به نام انجمن صنفی پیمانکاران برق استان مازندران  و بهمرا ه داشتن اسکن فیش واریزی با فرمت JPG و با حجم کمتر از 100 کیلو بایت
3-بعد ثبت نام در رشته شغلی مورد نظر منابع مربوطه را دانلود نمایید.
صفحه نخست آزمون
راهنمای آزمون
ثبت نام در آزمون
اصلاح اطلاعات ثبت شده
مشاهده اطلاعات ثبت شده
مشاهده وضعیت پذیرش
بازیابی کد پیگیری