آزمون تامین نیرو شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد با
شرکت توزیع نیروي برق مازندران
انجمن صنفی پیمانکاران برق استان مازندران
خرداد 1397
  
از روز شنبه مورخ 15 / 02 / 1397
لغایت پنجشنبه مورخ 03 / 03 / 1397
ثبت نام
از شنبه مورخ 05 / 03 / 1397
لغایت یکشنبه مورخ 06 / 03 / 1397
ویرایش اطلاعات
از روز سه شنبه مورخ 08 / 03 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 09 / 03 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 11 / 03 / 1397
زمان آزمون
داوطلب محترم قبل از ثبت نام در سایت موارد ذیل را دقت نمایید.
1-مطالعه کامل دفترچه راهنما ی آزمون
2-واریز مبلغ  300000 ریال بابت ثبت نام به حساب  0220158905006  نزد شعبه بانک ملی به نام انجمن صنفی پیمانکاران برق استان مازندران  و بهمرا ه داشتن اسکن فیش واریزی با فرمت JPG و با حجم کمتر از 100 کیلو بایت
3-بعد ثبت نام در رشته شغلی مورد نظر منابع مربوطه را دانلود نمایید.
صفحه نخست آزمون
راهنمای آزمون
مشاهده اطلاعات ثبت شده
مشاهده وضعیت پذیرش
کارنامه آزمون
بازیابی کد پیگیری